Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2014

bashful
4941 a80b
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme
bashful
7743 f8b5 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme
bashful
bashful
bashful
bashful
Play fullscreen
groźnie
Reposted fromdreamlike dreamlike viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
bashful
6760 d398 500
Blue Valentine(2010)
bashful
Dorastanie jest jak wojna: nikt nie wychodzi z tego nietknięty.
— H. Coben ''Jedyna szansa''
Reposted frompikkumyy pikkumyy vialaj laj
bashful
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura
Reposted fromte-quiero te-quiero vianieuciekaj nieuciekaj
bashful
bashful
7758 77bc
Reposted fromlaluna laluna viaAzuline Azuline
bashful
bashful

image

image

image

image

LOOK HOW HAPPY HIS ONION MAKES HIM

this makes my heart smile

bashful
6145 5511
Reposted fromzyggie zyggie viafuck-off fuck-off
bashful

dziwneuczucie

Dowiedziałam się z Facebook, że przyjaciółka z dzieciństwa wzięła ślub. Jak byłyśmy małe obiecywałyśmy sobie, że będziemy druchnymi na swoich ślubach...
Reposted fromnatchnienie natchnienie viafuck-off fuck-off
bashful
4575 c817
Reposted fromcalifornia-love california-love viafuck-off fuck-off
bashful
0867 dd6b 500
Skins :)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafuck-off fuck-off
2799 6814 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl